Home / Aktuality / Letní příměstské tábory pro děti s postižením a jejich vrstevníky – 2021

Letní příměstské tábory pro děti s postižením a jejich vrstevníky – 2021

Pro letní prázdniny 2021 jsme připravili 6 týdenních turnusů příměstského tábora pro děti od 3 do 15 let se zdravotním postižením, jejich sourozence a případně kamarády. Tábor je vhodný i pro děti bez postižení.


Doufáme, že nám aktuální epidemická situace dovolí příměšťáky realizovat v plném rozsahu, ale nikdo neví co bude.
V případě špatné situace, nebo nepříznivých mimořádných opatření MZ ČR bude příměšťák zrušen.

Vše je připraveno tak, aby byla dětem s postižením zajištěna potřebná péče, zajímavý program a možnost kontaktu s jejich vrstevníky. Pro děti bez postižení je připraven bohatý program se zajímavými aktivitami a dostatkem pohybu.

Program je citlivě sestaven tak, aby byl tábor příjemným a bezpečným prostředím pro všechny přihlášené děti. O děti s postižením budou pečovat kvalifikovaní vedoucí. Základna tábora bude v Komunitním centru Filipovka.


Poznámka pro děti s postižením

Z organizačních důvodů a v zájmu zajištění odpovídající péče o děti s postižením, je tábor vhodný pouze pro děti s lehčím typem postižení, které nepotřebují stálou individuální péči. V opačném případě je nutné, aby si rodiče k dítěti zajistili osobního asistenta. Možnost přijmout dítě do příměstského tábora bude posuzována sociálním pracovníkem na osobní schůzce, ke které budou rodiče (zákonní zástupci) dětí pozváni po přijetí přihlášky.


Kapacita jednotlivých turnusů není pevně dána, ale je omezena našimi možnostmi.
Proto neváhejte s přihlášením.


Příměstské tábory budou probíhat v šesti týdenních turnusech  – 1. turnus (12.7.–16.7.) – 2. turnus (19.7.–23.7.) – 3. turnus (26.7.–30.7.) – 4. turnus (9.8.-13.8.) – 5. turnus (16.8.–20.8.) – 6. turnus (23.8.–27.8.).


Program turnusu po dnech:

Pondělí seznamovací den (my poznáváme děti a děti poznávají nás a sebe navzájem)
Úterý pohádkový den
Středa poznáváme přírodu
Čtvrtek poznáváme techniku
Pátek rozlučkový den – od 15:00 táborák s opékáním špekáčků, na který jsou zvány i rodiny dětí a jejich kamarády

Program běžného dne v příměstském táboře:

08:00 – 09:00 přebírání dětí, začátek dopoledního programu
09:00 – 11:00 dopolední program společný pro všechny děti
10:30 – 11:00 dopolední svačinka
11:00 – 12:45 pokračování v dopoledním společném programu
12:45 – 13:15 společný oběd v restauraci hotelu Globus
13:15 – 14:00 odpočinkové aktivity, procházka
14:00 – 15:00 odpolední program, děti budou rozděleny do skupin dle věku
15:00 – 15:30 odpolední svačinka
15:30 – 16:00 pokračování v odpoledním programu
16:00 – 17:00 předávání dětí rodičům

Organizační pokyny (závazné pro účastníky příměstského tábora ve Filipovce)

 • Pro přihlášení dítěte do tábora je třeba vyplnit online přihlášku (viz níže).
 • Účast dětí na táboře je vždy na celý týden (pondělí až pátek), v případě kratší účasti se cena nesnižuje.
 • Potvrzení o přihlášení dítěte do tábora je zasíláno elektronicky po posouzení přihlášky.
 • Přihlášky jsou posuzovány individuálně na základě organizačních a kapacitních možností.
 • První den (při předávání dětí) je nutné:
  • doložit kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
  • potvrzení o bezinfekčnosti konkrétního dítěte (formulář o potvrzení bezinfekčnosti bude zákonným zástupcům zaslán elektronicky),
  • podepsaná taška s náhradním oblečením, která bude zůstávat v Centru Filipovka po celou dobu trvání turnusu.
 • Přebírání dětí bude probíhat každý den od 8:00 do 9:00 a od 16:00 do 17:00 (výjimku lze domluvit předem s manažerkou tábora a je potřeba o ni požádat v přihlášce).
 • Stravování dětí bude zajištěno formou malé dopolední svačinky, oběda a odpolední svačinky. Oběd bude zajištěn v nedaleké restauraci hotelu Globus. V případě dětí s dietou bude strava zajištěna ohřátím oběda, který si děti přinesou s sebou z domu (cena tábora se u dětí s dietou nesnižuje).
 • Po dobu pobytu na táboře děti nesmí používat mobilní telefony, tablety a ostatní elektroniku (bude uložena v Centru Filipovka).
 • Další pokyny budou upřesněny před zahájením příslušného turnusu.

Cena (účastnický poplatek) za jedno dítě a jeden turnus je 3.500 Kč.

 • V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré náklady na program včetně svačinek, pitného režimu, oběda a špekáčků na závěrečný táborák.
 • Tábor je třeba uhradit předem, převodem na účet na základě uvedených údajů ve faktuře, která Vám bude zaslána elektronicky s potvrzením o zařazení dítěte do tábora. Splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení.

Storno podmínky

Při stornování již potvrzeného a zaplaceného tábora není nutné udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba pro uplatnění zvýhodněných storno poplatků potvrzení lékaře. Storno poplatky se určují za každé přihlášené dítě, dle délky pobytu (počtu stornovaných turnusů), jednotlivě. Storno poplatek bude odečten od účastnického poplatku a zbytek bude vrácen bezhotovostním převodem.

 • odhlášení 30 a více dní před zahájením turnusu – storno poplatek 0% (bude vrácen celý účastnický poplatek)
 • odhlášení 29 – 7 dní před zahájením turnusu – storno poplatek 50 % (bude vrácena polovina účastnického poplatku)
 • odhlášení 6 a méně dní před zahájením turnusu – storno poplatek 100 % (nebude vrácen účastnický poplatek)
 • odhlášení kdykoli se zajištěním náhradníka – storno poplatek 0% (bude vrácen celý účastnický poplatek)
 • odhlášení ze zdravotních důvodů (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek 10% (bude vráceno 90% účastnického poplatku)

Kontakt na manažerku příměstského tábora

 • Lucie Jakešová
 • tel.: 734 622 976
 • email: projekty@hornomlynska.cz

Přihláška dítěte na příměstský tábor

Termín pro zaslání přihlášky je do 15. května 2021, v případě nenaplnění některých turnusů bude následně prodloužen (na to ale prosím nespoléhejte).

Jednu přihláškou můžete přihlásit až tři děti na libovolný počet turnusů. Pokud chcete přihlásit více než tři děti, tak musíte použít adekvátní počet přihlášek.
Po odeslání přihlášky vám přijde e-mail potvrzující její doručení a následně Vás bude kontaktovat manažerka příměstského tábora, která Vám potvrdí přihlášení vašeho dítěte do tábora a sdělí další informace.

JIŽ NEPŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ŽÁDNÉ TURNUSY.

Nahoru